CCTV优选品牌-16年第三国转口贸易综合服务商

转口贸易热线:0769-2868-3803

转口贸易列表

袖珍气体打火机转口贸易方案

标签:转口,转口贸易,反倾销,袖珍气体打火机转口土耳其,袖珍气体打火机转口,袖珍气体打火机转口贸易,第三国转口,第三国中转,深圳升宝

2019年4月12日,土耳其贸易部发布第2019/13号公告,应土耳其国内生产商的申请,对原产于中国的袖珍气体打火机及其零部件和袖珍可充气打火机(土耳其语:tekrar doldurulamayangazlı cep çakmakları,ateşleme sistemi elektrikli olanlardan yalnız plastik gövdelidoldurulabilen gazlı cep çakmakları,doldurulabilen gazlı cep çakmakları(diğer ateşleme sistemli olanlar))启动反倾销日落复审立案调查。本案涉及土耳其税号9613.10.00.00.00、9613.20.00.00.11、9613.20.00.00.19、9613.90.00.00.11项下的产品。

2016年10月30日,土耳其经济部发布第2016/42号公告,延长对华涉案产品的反倾销税,继续征收0.05美元/支反倾销税。2015年10月28日,土耳其对中国可充气式打火机启动反倾销日落复审立案调查。2014年4月26日,土耳其经济部发布第2014/8号公告,对华涉案产品作出反倾销日落复审终裁,继续征收0.01美元/支至0.05美元/支反倾销税。2013年4月26日,土耳其对华涉案产品启动反倾销日落复审立案调查。

2001年11月11日,土耳其对原产于中国的袖珍气体打火机及其零部件(税号为9613.10.00.00.00、9613.20.00.00.11和9613.90.00.00.11)启动反倾销立案调查。

2002年5月8日,土耳其对华涉案产品作出反倾销终裁。1997年6月27日,土耳其对原产自中国的袖珍可充气打火机(税号为9613.20.00.00.19)启动反倾销立案调查。1998年5月29日,土耳其对华涉案产品作出反倾销终裁。

升宝国际袖珍气体打火机转口贸易流程如下:
1.货物报关出口至第三国转口国,我方提供的收货人;并安排当地的换柜和报关。(此过程不会影响贵司退税)
2.中转港换柜:在保税仓进行换柜,换柜时候会拍摄换柜照片,以确保货物的完整性,安全性。用转口国公司抬头申请原产地证文件、箱单、发票、提单;
3.贵司用转口国原产地证、箱单、发票、提单的扫描件向国外客户收取尾款,同理我司在收到贵司的转口费用后,将把全套单据寄给贵司;
4.再报关出口到目的国指订的任意港口;
5.转口完毕,您的国外客人用转口国产地证、提单、箱单、发票清关,即可规避高关税!

袖珍气体打火机转口包装注意事项:不能有“中国制造”的标识,不能为“仿牌货”。外包装视地区不同,要求不同。以纯中性包装在欧洲大多数国家都可以,而比如是到美国的必须打上产地。(所出具C/O的国家)

升宝国际为需求转口贸易服务的出口企业提供五重安全保障:
1.货物安全:转口过程中提供全程拍照监控,保证货物在中转过程中不被沾污、损坏、丢件等问题!
2.出货前与客户签订运输代理合同,明确我司只是货代,客户拥有唯一货权;
3.收款安全:客户可通过自己的离岸账户向目的港客人直接收取款项,也可委托给我司代理收款;到账三个工作日内付回
4.客户安全:出货前签订具有法律效力的货运运输代理合同,保证不对第三方透露客户信息,以保障客户的隐私及利益不受损害;
5.清关安全:目的港海关无法追溯货物原产地是中国,我司出具转口全套文件的真实、可靠性。

返回顶部